Despre Noi

Din documente şi izvoare narative reiese că în localitatea Checea au luat fiinţă în jurul anului 1870 trei unităţi şcolare şi anume : şcoala cu limba de predare română, limba sârbă şi cea cu limbă de predare croată.

Toate trei au fost şcoli confesionale şi au lucrat independent una de alta sub îndrumarea bisericilor care le tutelau. Iulius Bărbulescu este învăţătorul care se pare că a pus bazele şcolii române în Checea.

Perioada 1948 este o perioadă foarte importantă ,caracterizată prin reforma învăţămîntului din august 1948,considerată un act istoric de mare însemnătate pentru învăţământul din ţara noastră , care implicit a pus pe baze noi organizatorice şi activitatea de învăţământ din localitatea Checea.

O altă perioadă importantă în învăţământ este reprezentată de laicizarea învăţământului laicizarea ,moment în care pentru prima dată în istoria localităţii şcoala este despărţită de biserică.

În anul 1963 s-a desfinţat starea juridică a unui local folosit de şcoală de prin anii1950, fostă clădire particulară şi a trecut în folosinţa M.I., ca proprietate de stat.

În anul 1964 la data de 15 februarie s-au mai dat în folosinţă un local de şcoală tot în aceiaşi curte / Checea nr.100/ cu cinci săli de clasă, realizându-se în total 9 săli de clasă, în care cursurile sunt asigurate într-un singur schimb. La aceiaşi dată şcoala ,a intrat în posesia unui teren vecin cu cel de la numărul 100, a organizat curtea de joc a copiilor şi o grădină parc.

În prezent în comuna Checea funcţionează Școala gimnazială (cls.I-VIII şi clasa Pregatitoare),modern amenajată în care elevii beneficiază de toate mijloacele necesare pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate asigurat cu cadre didactice în marea majoritate titulare sau calificate şi Grădiniţa cu program normal cu 2 grupe sub indrumarea atentă a unor educatoare profesioniste.

În şcoala noastră cursurile se desfăşoară în două localuri situate unul lângă celălalt cu o suprafată totală de peste 1000 mp . În clădirea veche funcţionează: patru săli de clasă ,laborator de informatică dotat cu 21 de calculatoare conectate la internet. Această clădire a fost complet reabilitată condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv- educativ foarte bune .Cladirea nouă este o construcţie în care se gasesc 5 săli de clasă, sala profesorală şi direcţiunea, birou secretariat. În curtea şcolii avem un teren de baschet betonat, precum şi un teren de fotbal cu iarbă. Grupuri sanitare în incinta şcolii complet modernizate.