Misiunea noastra

Şcoala Gimnazială Checea îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii dovedind autonomie şi creativitate.

Despre Noi

Din documente şi izvoare narative reiese că în localitatea Checea au luat fiinţă în jurul anului 1870 trei unităţi şcolare şi anume : şcoala cu limba de predare română, limba sârbă şi cea cu limbă de predare croată.

Toate trei au fost şcoli confesionale şi au lucrat independent una de alta sub îndrumarea bisericilor care le tutelau. Iulius Bărbulescu este învăţătorul care se pare că a pus bazele şcolii române în Checea.

Perioada 1948 este o perioadă foarte importantă ,caracterizată prin reforma învăţămîntului din august 1948,considerată un act istoric de mare însemnătate pentru învăţământul din ţara noastră , care implicit a pus pe baze noi organizatorice şi activitatea de învăţământ din localitatea Checea.

Continuare ...

Viziunea scolii

Şcoala Gimnazială Checea a luat fiinţă pentru a răspunde nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din Comuna Checea.

Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

Şcoala Checea îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.

Unde suntem ?

Ne gasiti in Comuna Checea, aceasta este aşezată în câmpia joasă a Banatului din vestul judeţului Timiş, la distanţa de 38 km faţă de municipiul Timişoara şi 18 km de oraşul Jimbolia. Localitatea este marginită de teritoriile administrative ale comunelor: Uivar,Cenei, Cărpiniş, a oraşului Jimbolia precum şi de graniţa cu statul Serbia.